תחזוקה, שיפוץ ושדרוג

עריכת מכרזי תחזוקה ומפרטי תחזוקה:

במהלך שלושים וחמש שנות העיסוק היום-יומי במזרקות ומופעי מים, נצבר אצלנו ניסיון רב, עשיר ומגוון גם בתחום תחזוקת מזרקות.

מפרט התחזוקה שלנו יכלול את פירוט כל העבודות, הציוד, השיטות ותדירות הטיפולים אשר יפורטו על בסיס ידע וניסיון אישי רב שנים, של ביצוע עבודות תחזוקה בפועל.

מופעי מים תכין ותערוך עבורכם את מכרז התחזוקה ו/או את מפרט התחזוקה ברמה הכי מקצועית ואיכותית.

בכתב הכמויות הייחודי של מכרז התחזוקה יפורטו כל הציוד והעבודות שיתכן ואכן ידרשו בפועל במהלך עבודות התחזוקה השוטפת.

שיפוץ ושדרוג מזרקות קיימות:

לצערנו הרב, ברחבי הארץ מצויות מזרקות רבות שהינן מושבתות מרצון או שחדלו מלפעול, בין אם בגלל תכנון לקוי ו/או בגלל ביצוע לקוי ו/או תחזוקה לקויים.

חלקן וותיקות מאוד ותוכננו ובוצעו לפי נהלים, שיטות, ציוד וחומרים שהיו נהוגים בעבר, ואינן תואמים לדרישות הנוכחיות.

מופעי מים תשמח לרתום את ניסיונה העשיר ורב השנים ולהציע לרשות המקומית את האפשרויות המעשיות והכלכליות להחייאת מזרקות אלו מחדש ולהחזיר עטרה ליושנה.

במקביל ובנוסף, נשמח גם להציע שרותי ייעוץ ותכנון מזרקות מפורט לשדרוג והעצמת מזרקות קיימות והעשרת מופעי המים בהן ע"י שימוש בכלים העומדים לרשותנו. הכל לפי התקציב הקיים לנושא זה.